சமீபத்தில் பேரன்பு, தற்போது யாத்ரா ஆகிய இரண்டு படங்களுமே சிறந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 



Source link

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *